Rozerie Rompes is gefascineerd door de compositie voor saxofoon ‘Doubt’ van Homayoon Kazemi. Hoe komt iemand ertoe zijn compositie ‘Twijfel’ te noemen? Allerlei vragen en associaties houden Rozerie bezig, zoals hoe verhoudt ‘twijfel’ zich tot haar eigen werk, tot haar als schilder, in haar leven?

Vanuit die overdenkingen nodigt zij drie bevriende kunstenaars uit om samen te exposeren. Is ‘twijfel’ een thema in ons werk? Nee, dat niet. Wel komt ‘twijfel’ tevoorschijn in het werkproces: bij de een meer dan de ander. Welke rol speelt ‘twijfel’ bij de andere deelnemers aan deze expositie? En bij u als toeschouwer?

Kom, hoor, zie en onderzoek!

Meer informatie en/of reserveren