Gemeente Zeist

Amateurkunst-subsidie
Deze subsidie moet voor 1 juli van het jaar voor de subsidieperiode aangevraagd worden. Voorwaarden:
* De organisatie is minimaal 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is minimaal 2 jaar actief op het gebied van de amateurkunst.
* De organisatie geeft minimaal eenmaal per jaar een openbare uitvoering in Zeist.
* De organisatie is in Zeist gevestigd en houdt haar repetities in Zeist.

Incidentele cultuursubsidie
Deze subsidie kan jaarrond aangevraagd worden Voorwaarden:
* Heeft een meerwaarde ten opzichte van normale activiteiten van de aanvrager
* Kenmerkt zich door vernieuwende elementen.
* Is een aanvulling op het plaatselijk cultureel aanbod.

Lokale financieringsmogelijkheden

Impulssubsidie The Passion
De gemeente Zeist stelt een subsidieregeling in die initiatieven ondersteunt in het kader van The Passion/ Zeist gelooft in jou! Ondersteuning door de gemeente bestaat uit 50% van de kosten van het project, met een maximum van € 2.500 per initiatief en initiatiefnemer(s). Aanvragen kunnen gedaan worden via de website Daarin moet aangegeven worden dat het om The Passion gaat. Het budget is niet onbeperkt, dus wil je een aanvraag doen, wacht dan niet te lang. Aanvragen kan tot 1 oktober 2024.

Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist
Voor projecten die bijdragen aan participeren en samenleven voor inwoners Zeist.