Gemeente Zeist

Amateurkunst-subsidie
Deze subsidie moet voor 1 juli van het jaar voor de subsidieperiode aangevraagd worden. Voorwaarden:
* De organisatie is minimaal 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is minimaal 2 jaar actief op het gebied van de amateurkunst.
* De organisatie geeft minimaal eenmaal per jaar een openbare uitvoering in Zeist.
* De organisatie is in Zeist gevestigd en houdt haar repetities in Zeist.

Incidentele cultuursubsidie
Deze subsidie kan jaarrond aangevraagd worden Voorwaarden:
* Heeft een meerwaarde ten opzichte van normale activiteiten van de aanvrager
* Kenmerkt zich door vernieuwende elementen.
* Is een aanvulling op het plaatselijk cultureel aanbod.

Lokale financieringsmogelijkheden

Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist
Voor projecten die bijdragen aan participeren en samenleven voor inwoners Zeist.