Op zaterdag 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking, geeft Zeister pianist en dirigent Wouter Harbers een herdenkingsconcert in de Oude Kerk in Zeist, aansluitend op de dodenherdenking in het Walkartpark in Zeist. Samen met zijn koor Lobet den Herrn, een professioneel orkest met concertmeester Robert Cekov en twee solisten voert Wouter ‘Ein Deutsches Requiem’ van Johannes Brahms uit.

Het indrukwekkende, zevendelige requiem is het beroemdste koorstuk dat Brahms gecomponeerd heeft. Waar de traditionele dodenmis bedoeld is om de gestorvene te begeleiden, koos Brahms met ‘Ein Deutsches Requiem’ een andere richting: het werk wil juist troost bieden aan de nabestaanden. Dat maakt de muziek uitermate gepast om uit te voeren op de dag van de Nationale Dodenherdenking.

Wouter voert de muziek uit op uitnodiging van het 4 en 5 mei Comité Zeist. Gemeente Zeist verleende een financiële bijdrage, zodat het concert gratis toegankelijk is. Hartelijk welkom!

Meer informatie en/of reserveren