Lezing burgemeester J.J.L.M. Janssen in Grote Kerkzaal

De aanwezigheid van de Hernhutters is in velerlei opzichten van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Zeist. Daarover houdt burgemeester Koos Janssen op donderdag 4 oktober een lezing in de Grote Kerkzaal. Hij zal ook stilstaan bij het heden en de toekomst van de relatie tussen de Evangelische Broedergemeente en de gemeente Zeist.

Vanuit Herrnhut vertrokken gelovigen naar verschillende plaatsen in Europa om Broedergemeenten te stichten. In Nederland kwamen zij in Zeist terecht. Om onderdak te kunnen bieden aan de nieuwkomers werd in het midden van de 18e eeuw de buitenplaats Slot Zeist uitgebreid met de bebouwing aan het Broeder- en Zusterplein. Dat betekende een aanzienlijke toename van het aantal inwoners van het dorp Zeist. En daar bleef het niet bij. De bloeiende en groeiende nijverheidsindustrie van de Hernhutters maakte het in de negentiende eeuw nodig om op
de aangrenzende Lageweg en Karpervijver het aantal woningen en bedrijfsgebouwen uit te breiden. Met hun ondernemingsgeest hebben de leden van de gemeenschap een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische ontplooiing van het dorp Zeist.

Naast de bijdrage aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling zijn ook de religieuze betekenis met de daaraan verbonden aansprekende tradities en de culturele waarde erg groot. In de lezing zal Janssen stilstaan bij het verleden, heden en de toekomst van de relatie tussen de Evangelische Broedergemeenten en de gemeente Zeist.
Drs. J.J.L.M. (Koos) Janssen is sinds januari 2006 burgemeester van Zeist en in 2018 benoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar. Janssen heeft grote interesse in de lokale historie.

Datum en tijd: donderdag 4 oktober 2018, 16.00 uur
Spreker: drs. J.J.L.M. (Koos) Janssen
Locatie: Grote Kerkzaal, Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 12, Zeist

Meer informatie en/of reserveren