Kerstavond, 24 december, is het zover! In de prachtige Oude Kerk van Zeist organiseert de wijkgemeente Pniël weer de traditionele Volkskerstzang. Een mooie, muzikale avond waarbij het samen zingen van (bekende) kerstliederen centraal staat.

Tijdens de avond verzorgt Martin den Boer het orgelspel en de trompetisten Gerard Verweij & Rogier Pluim zullen de avond samen met hem muzikaal omlijsten. Dominee Lustig verzorgt een meditatie met het thema “Kerst blijft boeien!”. Dit jaar zal het project-kinderkoor Rehobothschool o.l.v. Corine van den Born enkele liederen zingen.

Tijdens de avond is er een collecte. De opbrengst hiervan gaat naar Mission Aviation Fellowship (MAF). MAF is een christelijke zendingsorganisatie die door middel van 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen moeilijk bereikbare gebieden in o.a. Oceanie en Afrika bereikbaar wil maken. Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie in gebieden met slecht bereikbare wegen en grote afstanden die overbrugt moeten worden (meer informatie www.maf.nl).

En zoals elk jaar: na afloop wordt er heerlijk warme chocolademelk geschonken.

Bent u/ben jij erbij en zing je mee?