Het gerestaureerde ambtsketen is op 16 mei door Stichting De Zilver-Kamer aan de burgemeester van Zeist overhandigd, direct daarna kreeg De Stichting de ambtsketen in bruikleen. Dit samen met de twee bijbehorende penningen. Ter gelegenheid van dit feit zal er tot eind juni een expositie te zien zijn in het gemeentehuis van Zeist van het gerestaureerde ambtsketen, de bijbehorende penningen plus een aantal bijzondere voorwerpen die we u graag willen laten zien.

Ter gelegenheid van de restauratie is de ontstaansgeschiedenis van de ambtsketen, het stelen en weer terugvinden, plus de restauratie beschreven. Deze verhalen zijn te vinden op de site van Stichting De Zilver-Kamer: www.zilverkamerzeist.nl onder het kopje ‘Publicaties’.

Nieuwe expositie

Vanaf 16 mei zullen drie vitrines met als inhoud voornamelijk nieuwe aanwinsten van Stichting De Zilver-Kamer te bewonderen zijn in de bezoekersruimte van het Diakonessenhuis Zeist. Ook deze expositie is gratis te bezichtigen.

Meer informatie en/of reserveren