Dr. Coen van Galen, docent aan de Radboud Universiteit, houdt bij de Evangelische Broedergemeente in Zeist een lezing over de Surinaamse slavenregisters. Deze in Suriname bewaard gebleven registers zijn onder zijn leiding in het afgelopen jaar gedigitaliseerd. Ze vormen een unieke bron van informatie over het Surinaams-Nederlandse slavernijverleden. Van Galen besteedt in zijn lezing ook aandacht aan de rol van de Evangelische Broedergemeente in de slavernijgeschiedenis.

Van Galen schetst een beeld van deze bijzondere bron. Vanaf 1826 werden in Suriname alle mensen die in slavernij leefden in speciale registers geregistreerd. In deze slavenregisters werd per plantage of particuliere slaveneigenaar bijgehouden welke mensen ze in slavernij hadden. Iedereen, jong en oud, werd met naam geregistreerd en alle veranderingen in de leefsituatie werden bijgehouden. Dit maakt het mogelijk om individuele levens van mensen in slavernij te volgen al vóór de emancipatie in 1863.

Er wordt aandacht besteed aan de rol van de Broedergemeenten, die een veel betere toegang hadden bij de slaven dan de gevestigde kerken. In de lezing wordt ingegaan op de mogelijkheden om de EBG-archieven in de toekomst te verbinden met de slavenregisters. Veel leden van de in Nederland bestaande Broedergemeenten hebben een Surinaamse achtergrond. Voor een aantal van hen kan een genealogisch verleden worden ontsloten.

De slavenregisters van Suriname zijn afgelopen jaar gedigitaliseerd als onderdeel van het Surinaams-Nederlandse project ‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’, met steun en inzet van meer dan duizend donateurs en vrijwilligers. De database die daarop is gebaseerd zal vanaf de zomer van 2018 beschikbaar komen voor het publiek. Daarop vooruitlopend biedt de spreker deze primeur aan in het kader van de viering van het 250-jarig bestaan van de Grote Kerkzaal van de Zeister Broedergemeente.

Dr. C. W. van Galen is docent aan de Radboud Universiteit en, samen met Maurits Hassankhan van de Anton de Kom Universiteit Suriname, leider van dit project.

Meer informatie en/of reserveren