In de lezing vertelt Markus Feijen over hoe de Zeister natuur, beheerd door Utrechts Landschap, ervoor staat. Hij gaat in op de maatregelen die zijn genomen om de natuurkwaliteiten van de gebieden te verbeteren, zoals bijvoorbeeld op de Bunzing en bij de oude ijsbaan Blikkenburg. Daarnaast gaat hij in op de bijzondere natuurwaarden van de Vliegbasis waar soorten als de nachtzwaluw en grauwe klauwier een hoopvol teken van zijn.

Meer informatie en/of reserveren