Het docudrama Het Langebroeck  van Kees Linnenbank  is een documentaire met speelfilmfragmenten over het ontstaan en de functie van het Langbroekerweteringgebied.

De film begint in het jaar 1122 met de aanzet tot het graven van de wetering en de film eindigt in het heden.

Je krijgt de toenmalige Bisschop van Utrecht te zien die de opdracht geeft tot het graven van de Langbroekerwetering, zodat het moerasbos ontgonnen kon worden. Er zijn beelden van de aanvang van het graven van de wetering en van aderlijke lieden die woontorens lieten bouwen en zich daar vestigden.

We laten iets van de bewogen geschiedenis van de buurtschap Stenenbrug zien.

Van de belangrijke vaarroute met de trekschuit zijn filmbeelden gemaakt.

Info en reserveren: www.torenlaantheater.nl (reserveren gewenst).

Voor ieder die de eerste vertoning in FIGI heeft gemist

Voorstelling 1 van 13.30u – 14.30u
Voorstelling 2 van 15.00u – 16.00u
Entree € 5,00 (incl. koffie/thee)

Meer informatie en/of reserveren