ERIC VAARZON MOREL MET
HET BLAZERSKOOR VAN DE HERNHUTTERS &
DANSERS EN ZANGERS UIT DE TAMILGEMEENSCHAP
m.m.v. Sandip Bhattacharya (tabla)

De Tamils geven jaarlijks een prachtige optocht langs de Vollenhoveflat, om het Tempelfeest te vieren van de Tamil-godin Druka. Eeuwenoude tradities staan voorop. Vanavond treden Tamil-dansers en -zangers op, muzikaal begeleid door Eric Vaarzon Morel en de Indiase tablaspeler Sandip Bhattacharya. Flamenco heeft immers stevige wortels in India. Wist je trouwens dat de Tamilstichting is opgericht in 2000 bij de Broedergemeente in Zeist?

De Hernhuttersgemeenschap heeft zijn oorsprong in Moravië (Zuidoost Tsjechië), maar kreeg zijn naam door de door Graaf von Zinzendorf gestichte nederzetting Herrnhut in Zuid Duitsland (1722). Later trokken zij verder, o.m. om aan uitsluiting en vervolging te ontkomen, en vestigden zich zo ook in Zeist (1745). Het in 1731 in Herrnhut opgerichte blazers-ensemble om de kerkelijke gezangen te begeleiden is steeds een belangrijke rol blijven spelen bij vele rituelen.
Erics invalshoek voor zijn onderzoek naar de Hernhutters is dat de zigeuners, die zo veel invloed hadden op de flamenco, via oostelijk Europa

Meer informatie en/of reserveren