In één avond scheert Evert Jan Ouweneel over het landschap van China, Japan, Rusland, Europa en de Verenigde Staten, op zoek naar tekenen in het landschap die wijzen op sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen.

Waar liggen de schatten in ieder werelddeel en waar laat de natuur haar tanden zien? Waar liggen de grenzen die door geen wereldmacht te overschrijden zijn? En waar trekt de innovatieve mens alsnog aan het langste einde?

Een hele avond over vijf machten in een beslissende fase van hun bestaan. De één wat nerveuzer dan de ander, maar alle vijf hebben zij zich te voegen naar dezelfde logica van de planeet. Tijd om vanuit de lucht de balans op te maken. In één avond wordt je bijgepraat!

Evert Jan Ouweneel is Chief of Vision van World Vision Australia, de grootste NGO van Australië met een jaarlijks budget van 400 miljoen dollar. Tegelijk is hij Senior Advisor voor Boards en Executives van de overige fondswervingskantoren van World Vision. Daarnaast verzorgt hij al vele jaren lezingen en seminars over grote maatschappelijke ontwikkelingen in heden en verleden.

Meer informatie en/of reserveren