Sinds 19 november 2020 was het verboden om in een groep van 2 personen of meer te zingen. Met de inwerkingtreding van de COVID-19 wet op 1 december ontbreekt een wettelijke basis om zingen in groepsverband te verbieden. Het verbod op zingen in groepsverband is daarom nu omgezet in een dringend advies om niet in groepsverband te zingen.

Vanwege het mogelijke besmettingsgevaar wordt het afgeraden om te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren. In kerken mag ook gezongen worden.

Zingen kan een bron van besmettingen zijn, is het standpunt van het Outbreak Management Team (OMT). Het dringende advies van het OMT en het kabinet blijft om het advies om niet te zingen op te volgen. Dit geldt ook voor de individuele centra voor de kunsten, zangdocenten en koren.

Meer informatie

Bron: cultuurconnectie.nl