Het repertoire van RED WING bevat naast het klassieke jazz-idioom ook tango’s, rumba’s, walsen, marsen, ragtime, enz. RED WING is daarom bij uitstek in staat de juiste muzikale snaar te raken. RED WING musiceert met een minimum aan elektrische apparatuur, zo mogelijk geheel akoestisch. Klankkleur, volumebalans en dynamiek komen daardoor optimaal tot hun recht, terwijl het ruimtebeslag van het orkest gering is.

RED WING is samengesteld uit ervaren musici bij wie in de loop der jaren een voorliefde voor de New Orleans traditie is ontstaan.

Meer informatie en/of reserveren