Federatie Amateur Podiumverenigingen Zeist

De Federatie Amateur Podiumverenigingen Zeist (FAP) is de verbindende schakel binnen het culturele netwerk in Zeist. Leden van de FAP zijn verenigingen en stichtingen in de disciplines dans, muziek, toneel, zang, opera, operette, muziektheater en literair.

Wat doet de FAP?

De FAP:

  • Is namens de aangesloten verenigingen gesprekspartner voor de lokale overheid op het terrein van  kunst- en cultuurbeleid.
  • Verzorgt het toewijzen van door de gemeente Zeist gesubsidieerde dagdelen in theater FIGI aan de bij haar aangesloten verenigingen.
  • Stimuleert samenwerking tussen de bij haar aangesloten verenigingen.
  • Bevordert juridische, fiscale en organisatorische kennisontwikkeling bij de besturen van de bij haar aangesloten leden.
  • Organiseert ten minste twee maal per jaar een ledenvergadering.

Lid worden?

Heb je interesse om lid van het FAP te worden? Dat is natuurlijk mogelijk! Hierbij enkele punten die van belang zijn:

  • Stuur een email aan de secretaris info@fap-zeist.nl.
  • Je gegevens plaatsen wij op uitinzeist.nl; indien je dat niet op prijs stelt, laat ons dat weten.
  • De jaarlijkse bijdrage (contributie)  is € 27,50.– (m.i.v. 1 januari 2015).
  • Tweemaal per jaar vindt er een ledenvergadering plaats.
  • Ons bestuur probeert bij een A.L.V. altijd een voor alle leden interessant thema naar voren te brengen.

Praktische informatie

Bestuursleden

Wim den Heijer, voorzitter
Patrick Duijst, penningmeester
Daan Kuiper, secretaris

Bankrekening FAP

Rabobank Zeist IBAN NL40 RABO 0395 2296 18
t.n.v. Federatie Amateur Podiumverenigingen

KvK

De Federatie Amateur Podiumverenigingen Zeist (FAP) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40482949.

Contact

postadres:
Postbus 327
3700 AH Zeist
email: info@fap-zeist.nl